top of page

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ И ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

 

Линк към документа

Линк към формуляр за подаване на сигнали 

 

Имейл за подаване на сигнали: report@innovationcapital.bg

bottom of page